eastwood.fi

Ohjelma

Eastwood 2011 – 2014 keskittyy erityisesti puualan yritysten sekä puurakentamisen kehittämiseen.

Ohjelman tavoitteet yritysten kehittämiseksi ovat:

  • Puutuoteyritysten kilpailukyvyn, liikevaihdon ja kansainvälistymisen kasvu
  • Uusien puutuotealan palveluliiketoimintojen ja puurakentamisen kehittäminen
  • Puurakentamisliiketoiminnan kilpailukyvyn ja liikevaihdon kasvu

Ohjelman tavoitteet puurakentamisen kehittämiseksi ovat:

  • Uuden teollisen puurakentamisen näkyvä käynnistyminen
  • Puutuotealan ja puurakentamisen tutkimustoiminnan ja -resurssien tehokas käyttö